A+ R A-

SPISAK ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA GRADAČAC 2016-2020

SPISAK ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA GRADAČAC SA PREDSJEDNICIMA KLUBOVA:

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE (9 članova) Šaldić Mersed, predsjednik kluba SDP-a;
STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE (7 članova) Hrnčić Elvedin, predsjednik kluba SDA;
REGIONALNI DEMOKRATSKI SAVEZ - SEP ( 5 članova ) Mehanović Hajrudin, predsjednik kluba RDS - SEP;
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI ( 3 člana ) Kujraković Husein, predsjednik kluba ASDA;
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST ( 2 člana ) Elvir Omerović, predsjednik kluba SBB;
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (2 člana ) Huseinbašić Suad;
DEMOKRATSKA FRONTA ( 1 član) Jakeškić Amir;
KLUB SAMOSTALNIH VIJEĆNIKA (2 člana) Jusufović Albano predsjednik kluba Nacionalna manjina - DF;