D O K U M E N T I

Poštovani posjetioci

U okviru ove kategorije možete izvršiti download dokumenata koje donosi i usvaja Općinsko vijeće Gradačac

DOWNLOAD:

POSLOVNIK O RADU OPĆINKOG VIJEĆA GRADAČAC

               -  Odluka o izmjeni  Poslovnika o radu Općinskog vijeća od 01.07.2015. godine

KODEKS PONAŠANJA IZABRANIH PREDSTAVNIKA – VIJEĆNIKA U OPĆINSKOM VIJEĆU GRADAĈAC