Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Materijali za 17. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, planiranu za dan 11. 10. 2018. godine
A+ R A-

Materijali za 17. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, planiranu za dan 11. 10. 2018. godine

 

 

 

 Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 02. 10. 2018. godine

S A Z I V A M

17. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 11. 10. 2018. godine (četvrtak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom rada u 9,00 sati.

Sjednici predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D:

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Općine Gradačac.

  2. Izmjene i dopune Budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu.
  3. Nacrt Budžeta Općine Gradačac za 2019. godinu.
    4.  PrijedlogOdluke o dodjeli  općinskih priznanja u 2018. godini.

5.  PrijedlogOdluke o iznosu sredstava i broju stipendija za učenike i studente sa područja

     općine Gradačac za školsku  2018/19. godinu.

6. Prijedlog Odluke o uslovima i načinu držanja pasa te načinu postupanja sa napuštenim i  izgubljenim psima na području općine Gradačac. 

7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata ispred državnog kapitala za člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću "Komunalac" d.d. Gradačac, sa javnim oglasom.

 8. Prijedlog  Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i  poslovnih zona i označavanju

     objekata brojevima  na području općine Gradačac.

9.  Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina (gradska garaža).

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana općine Gradačac za period 2008. do 2028. godine.

11. Odluka o utvrđivanju javnog interesa  (zaobilaznica preko starog korita rijeke Gradašnice na

        regionalnoj cesti Gradačac-Tramošnica).

12. Prijedlog Odluke o prodaji poslovnog prostora na k.č. 394/2 E3, povšine 65,89 m² (stara mljekara).

13. Prijedlog  Odluke o izmjenam i dopunama Odluke o javnim parkiralištima.

14. Prijedlog Programa o dopunama Programa o javnim parkiralištima.

15. Programa izrade i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području užeg dijela

       Gradačca.

16. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Cjenovnik održavanja horizontalne i vertikalne 

       signalizacije na području užeg dijela  Gradačca.

17. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Gradačac za 2019. godinu.

18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju jednog člana Komisije za izbore i imenovanja.

19. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava.                                                                                    

20. Izvještaj o radu JU Dječije obdanište “Kolibri” za pedagošku 2017/18. godinu.                                                   

21. Program rada JU Dječije obdanište “Kolibri” za pedagošku 2018/19. godinu

22. Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja, naročito stočnog fonda sa prijedlogom mjera.  

23. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Gradačac za period januar - juni 2018. godine.                                                                              

24. Javna rasprava po nacrtu Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona.

25. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

               PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

                          Šakić Enir, prof., s.r.

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.