A+ R A-

Obavještenje o obuci članova biračkih odbora

Opcinska izborna komisija objavljuje odluku o obaveznoj edukaciji članova biračkih odbora sa napomenom da će svi članovi biračkih odbora biti pojedinačno obaviješteni o svom terminu a sve edukacije će se održati u amfiteatru srednje mješovite škole u Gradačcu.

TEKST ODLUKE PRENOSIMO U CJELOSTI:

Općinska izborna komisija

            U skladu sa članom 2.2. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) na javnoj sjednici Općinske izborne komisije održane dana 31.08.2016. godine, Općinska izborna komisija donosi

 ODLUKU

o načinu sprovođenja obavezne edukacije članova biračkih odbora

za provođenje loklanih izbora 2016. Godine

 Član 1.

Ovom odlukom Općinska izborna komisija utvrđuje termine i način sprovođenja obavezne edukacije predsjednika, njihovih zamjenika, te članova biračkih odbora i njihovih zamjenika, imenovanih za provođenje lokalnih izbora 2016. Godine

 Član 2.

Obavezna edukacija obuhvata teoretski i praktični dio rada biračkih odbora, od prijema osjetljivog i neosjetljivog izbornog materijala, zatim dan uoči izbora, kao i sam dan izbora, te rad biračkih odbora nakon zatvaranje biračkog mjesta.

 Član 3.

Edukaciji su obavezni prisustvovati svi predsjednici i članovi biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici, a prema slijedećem rasporedu:

 -         07., 08. i 09. septembar – po 110 članova i zamjenika članova biračkih odbora

-         15. i 16. septembar – po 55 predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora

-         19. septembar  - 110 članova i zamjenika članova biračkih odbora

-         21. septembar – članovi i zamjenici članova koji nisu prisustvovali edukaciji

-         26. septembar – zamjenski članovi i zamjenici.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općini Gradačac i u sredstvima javnog informisanja na području općine Gradačac.

 

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan