A+ R A-

14. sjednica Općinske izborne komisije Gradačac

Broj: 132/18

Datum: 12.09.2018. godine

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Općinske izborne komisije Gradačac (broj 25/16 od 18.06.2015. godine), a u skladu sa članom 2.17 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02,4/04, 20,04, 25/05, 52,05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), predsjednik Općinske izborne komisije Gradačac, dana 12.09.2018. godine:  

 

S A Z I V A

 

15. sjednicu Općinske izborne komisije Gradačac za dan 13.09.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 15.00. sati u prostorijama Kancelarije općinske izborne komisije sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 14. sjednice održane dana 10.09.2018. godine;
  2.  Prijedlog izmjene i dopune Rješenja o imenovanju predsjednika i članova biračkih odbora i njihovih zamjenika;  
  3. Obuka biračkih odbora; 
  4. Tekuća pitanja

 

 

Svaki član Općinske izborne komisije može predložiti izmjene i dopune dnevnog reda najkasnije prije početka sjednice Općinske izborne komisije Gradačac.

 

S poštovanjem!

 PREDSJEDNIK OIK-a

Hasanbašić Hajrudin