A+ R A-

12. sjednica Općinske izborne komisije Gradača

Broj: 103/18

Datum: 27.08.2018. godine

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Općinske izborne komisije Gradačac (broj 25/16 od 18.06.2015. godine), a u skladu sa članom 2.17 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02,4/04, 20,04, 25/05, 52,05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), predsjednik Općinske izborne komisije Gradačac, dana 27.08.2018. godine: 

S A Z I V A

 

12. sjednicu Općinske izborne komisije Gradačac za dan 28.08.2018. godine ( utorak ) sa početkom u 16.00. sati u prostorijama Kancelarije općinske izborne komisije sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 11. sjednice održane dana 23.08.2018. godine;
  2. Prijedlog rješenja o imenovanju biračkih odbora;
  3. Prijedlog izmjene i dopune odluke broj 85/18 od 15.08.2018.godine;
  4. Tekuća pitanja

 

Svaki član Općinske izborne komisije može predložiti izmjene i dopune dnevnog reda najkasnije prije početka sjednice Općinske izborne komisije Gradačac.

S poštovanjem!

PREDSJEDNIK OIK-a

Hasanbašić Hajrudin

Izvršena dodjela biračkih mjesta u biračkim odborima za predstojeće izbore

U sali za sjednice općine Gradačac, uz prisustvo predstavnika političkih subjekata kandidovanih za predstojeće izbore, općinska izborna komisija izvršila konačnu dodjelu biračkih mijesta u biračkim odborima.

Naime za našu izbornu jedinicu za učešće u dodjeli biračkih mijesta, participira 37 političkih subjekata te je prema prethodno izvršenom žrijebanju za redne brojeve od strane CIK-a, općinska izborna komsija prema ranije utvrđenom matematičkom modelu izvršila dodjelu biračkih mijesta za biračke odbore izborne jedinice Gradačac.

Pregled dodijeljenih pozicija po političkim subjektima, nazive političkih subjekata te pregled naziva biračkih mijesta možete pogledati u nastavku:

Tabela 1 - Ovjereni politički subjekti

Tabela 2 - Pregled konačne dodjele mjesta u biračkim odborima

Tabela 3 - Pomoćna tabela učešća političkih subjekata u dodjeli mjesta u biračkom odboru