A+ R A-

Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova biračkih odbora i rješenje o imenovanju članova mobilnog tima

Na osnovu člana 2.19. stav 3. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16 i 41/20) i člana 20. stav 6. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupka imenovanja članova biračkih odbora, Gradska izborna komisija Gradačac  u postupku imenovanja biračkih odbora za Lokalne izbore 2020.godine koji će se održati 15.11.2020.godine, na 20 sjednici održanoj dana 08.11.2020.godine,  d o n o s i

 

R J E Š E NJ E
o izmjeni rješenja o imenovanju
predsjednika i članova biračkih odbora i njihovih zamjenika

DOWNLOAD

Rješenje o izmjeni rješenja

 

R J E Š E NJ E

o imenovanju predsjednika i članova mobilnih timova i njihovih zamjenika u izbornoj jedinici 025A za biračka mjesta za Lokalne izbore 2020.godine.

DOWNLOAD

Rješenje o imenovanju mobilnih timova

GIK

Gradska izborna komisija  Gradačac

Husein kapetana Gradaščevića ( iza sjedišta Policijske uprave Gradačac )

09:00 - 15:00 SVAKIM RADNIM DANOM

Tel/fax : 035/369-759

Članovi Gradske izborne komisije:

- Hasanbašić Hajrudin - predsjednik - 061/143-117 - hajrudin.hasanbasic@gradacac.ba

- Lidija Anić - zamjenik predsjednika - 061/665-575
- Kadira Džekušić - član - 061/652-463
- Valerija Kasumović - član - 062/657-736
- Amel Avdić - član - 061/670-276