A+ R A-

Javni poziv za imenovanje članova BO ispred GIK Gradačac

Broj:   1-106/20

Gradačac, 02.11.2020.godine                                               

U skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja biračkih odbora, Gradska izborna komisija Gradačac objavljuje:

JAVNI POZIV

za imenovanje članova biračkih odbora ispred Gradske izborne
komisije Gradačac za rad na Lokalnim izborima 15.11.2020. godine

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uslove:

  1. da ima prebivalište na području grada Gradačac, u pravilu da je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje 
  2. da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV, ili V stepen stručne spreme
      

Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju gore navedene uslove mogu se prijaviti :

02.11.2020 do 04.11.2020. godine u periodu od 9:00 do 15:00 h u prostorijama Gradske izborne komisije, ulica Huseina-kapetana Gradaščevića, (zgrada iza MUP-a) II sprat (kancelarija GIK-a).

 

 Gradska izborna komisija Gradačac

GIK

Gradska izborna komisija  Gradačac

Husein kapetana Gradaščevića ( iza sjedišta Policijske uprave Gradačac )

09:00 - 15:00 SVAKIM RADNIM DANOM

Tel/fax : 035/369-759

Članovi Gradske izborne komisije:

- Hasanbašić Hajrudin - predsjednik - 061/143-117 - hajrudin.hasanbasic@gradacac.ba

- Lidija Anić - zamjenik predsjednika - 061/665-575
- Kadira Džekušić - član - 061/652-463
- Valerija Kasumović - član - 062/657-736
- Amel Avdić - član - 061/670-276