A+ R A-

Rješenje o lokacijama biračkih mjesta

Na osnovu člana 2.13. tačka 2. i člana 2.19. Izbornog zakona BiH («Službeni glasnik BiH», 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i člana 10. stav (17) Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora, broj: 05-1-02-2-386-2/20 od 05.05.2020.godine, Gradska izborna komisija Gradačac, d o n o s i

RJEŠENJE
o lokacijama biračkih mjesta

DOWNLOAD

Rješenje o lokacijama biračkih mjesta

GIK

Gradska izborna komisija  Gradačac

Husein kapetana Gradaščevića ( iza sjedišta Policijske uprave Gradačac )

09:00 - 15:00 SVAKIM RADNIM DANOM

Tel/fax : 035/369-759

Članovi Gradske izborne komisije:

- Hasanbašić Hajrudin - predsjednik - 061/143-117 - hajrudin.hasanbasic@gradacac.ba

- Lidija Anić - zamjenik predsjednika - 061/665-575
- Kadira Džekušić - član - 061/652-463
- Valerija Kasumović - član - 062/657-736
- Amel Avdić - član - 061/670-276