A+ R A-

Informacija o obuci članova biračkih odbora

Na osnovu člana 18. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija  postupku imenovanja članova biračkih odbora Gradska izborna komisija je 24.10.2020. godine i 25.10.2020. godine izvršila obuku i testiranje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora za Lokalne izbore 2020. godine

Od 110 predsjednika i zamjenika predsjednika, obuci je prisustvovalo 89 kandidata.

Test je uspješno položilo 85 kandidata a 4 nije položilo test.

Dva kandidata su eliminisana kroz aplikaciju za provjektu Centralne izborne komsije BiH, a za 19 kanidata koji nisu mogli prisustvovati obuci u navedenim terminima, obuka će biti u terminima 31.10.2020. godine i 01.11.2020. godine u MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac.

Komisija je odredila termine za obuku i testiranje članova biračkih odbora kako slijedi:

- 28.10.2020. godine ( srijeda ) u 18:00 sati
- 29.10.2020. godine ( cetvrtak ) u 18:00 sati
- 30.10.2020. godine ( petak ) u 18:00 sati
- 31.10.2020. godine ( subota ) u 10:00; 13:00 i 16:00 sati
- 01.11.2020. godine ( nedjelja ) u 10:00; 13:00 i 16:00 sati

Napomena:

Obuka i testiranje će se realizovati uz striktno poštivanje mjera zaštite od virusa COVID - 19

GIK

Gradska izborna komisija  Gradačac

Husein kapetana Gradaščevića ( iza sjedišta Policijske uprave Gradačac )

09:00 - 15:00 SVAKIM RADNIM DANOM

Tel/fax : 035/369-759

Članovi Gradske izborne komisije:

- Hasanbašić Hajrudin - predsjednik - 061/143-117 - hajrudin.hasanbasic@gradacac.ba

- Lidija Anić - zamjenik predsjednika - 061/665-575
- Kadira Džekušić - član - 061/652-463
- Valerija Kasumović - član - 062/657-736
- Amel Avdić - član - 061/670-276