A+ R A-

Shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik BiH, 39/14) te članovima 17., 28., 36., 70., 75. Zakona, ugovorni organ je dužan da na svojoj Internet stranici objavi plan nabavki, informacije o postupcima, odluke o izboru i eventualnom poništenju u postupku nabavke te pruži posjetiocima sve ostale relevantne informacije o javnim nabavkama koje sprovodi.

To vam u okviru ove web stranice donosimo pregled postupaka javnih nabavki grada Gradačac, te shodno Zakonu obavještenje o nepostojanju sukoba interesa:

Na osnovu člana 52. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22 – u daljem tekstu: Zakon) Grad Gradačac – kao Ugovorni organ obavještava da u smislu stavova (2) do (6) ovog člana Zakona ne postoje subjekti s kojima je predstavnik ugovornog organa, ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa, a što je utvrđeno na osnovu Izjava koje su prikupljene i date u skladu sa odredbama stava (6) navedenog člana Zakona.

2023. - godina

 PLAN JANVIH NABAVKI SA IZMJENAMA - PREČIŠĆENI BROJ 13

 PLAN JANVIH NABAVKI SA IZMJENAMA - PREČIŠĆENI BROJ 12

 PLAN JANVIH NABAVKI SA IZMJENAMA - PREČIŠĆENI BROJ 11

 PLAN JANVIH NABAVKI SA IZMJENAMA - PREČIŠĆENI BROJ 10

PLAN JANVIH NABAVKI SA IZMJENAMA - PREČIŠĆENI BROJ 9

PLAN JANVIH NABAVKI SA IZMJENAMA - PREČIŠĆENI BROJ 8

PLAN JANVIH NABAVKI SA IZMJENAMA - PREČIŠĆENI BROJ 7

PLAN JANVIH NABAVKI SA IZMJENAMA - PREČIŠĆENI BROJ 6

PLAN JANVIH NABAVKI SA IZMJENAMA - PREČIŠĆENI BROJ 5

PLAN JANVIH NABAVKI SA IZMJENAMA - PREČIŠĆENI BROJ 4

PLAN JANVIH NABAVKI SA IZMJENAMA - PREČIŠĆENI BROJ 3

PLAN JANVIH NABAVKI SA IZMJENAMA - PREČIŠĆENI BROJ 2

PLAN JANVIH NABAVKI SA IZMJENAMA - PREČIŠĆENI

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. - u godinu

2022. - godina

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-15/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-14/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-13/22

ZAKLJUČAK O ISPRAVCI GREŠKE U ODLUCI O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-12/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-11/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-10/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-9/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-8/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-7/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-6/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-5/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-4/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-3/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-2/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-1/22

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. - u godinu

2021. - godina

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - 1051/13

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - 1051/12

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - 1051/11

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - 1051/10

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - 1051/9

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - 1051/8

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - 1051/7

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - 1051/6

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - 1051/5

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - 1051/4

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - 1051/3

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - 1051/2

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. -1/21

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - u godinu

2020. - godina

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. - u godinu - 20- XI

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. - u godinu - 20- X

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. - u godinu - 20- IX

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. - u godinu - 20- VIII

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. - u godinu - VIII/20

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. - u godinu - VII/20

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. - u godinu - VI/20

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. - u godinu - V/20

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. - u godinu - IV/20

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. - u godinu - III/20

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. - u godinu - II/20

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. - u godinu - I/20

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020 - u godinu

2019. - godina

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-XVII

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-XVI

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-XV

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-XIV

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-XIII

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-XII

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-XI

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-X

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-IX

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JAVNIM NABAVKAMA U OPĆINI GRADAČAC

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-VIII

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-VII

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-VI

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-V

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-IV

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI I PREČIŠĆENI TEKST PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-III

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI I PREČIŠĆENI TEKST PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-II

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI I PREČIŠĆENI TEKST PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-I

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PLANA JAVNIH NABAVKI I PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u

2018. - godina

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - NOVEMBAR 2018

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - OKTOBAR 2018 - 2

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - OKTOBAR 2018

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - SEPTEMBAR 2018

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - MAJ 2018

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - MART2018 - 2

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - MART 2018

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - FEBRUAR 2018

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU ;   PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018-u

2017. - godina

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017-u

Odluke donesene u toku 2019-e godine u okvru postupaka javnih nabavki

DECEMBAR 2019-e

Direktni sporazum - Nabavka namještaja za potrebe matične službe

Direktni sporazum - Elaborat Domažić

Direktni sporazum - Ukrašavanje grada

Konkurentski zahtjev - nabavka rabljenog putničkog vozila

NOVEMBAR 2019-e

Otvoreni postupak - Sanacija lokalnih cesta oštećenih prilikom izgradnje mreže

Konkurentski postupak - nabavka računara i informatičke opreme

Direktni sporazum - revizija glavnog projekta kanalizacione mreže u sjevernom dijelu

Direktni sporazum - izgradnja stadiona Mionica I

Konkurentski postupak - Izgradnja stadiona u MZ Zelinja Donja

Otvoreni postupak - Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta

Direktni sporazum - licenca za antivirus

Direktni sporazum - PONOR

Direktni sporazum - Oprema za STEM projekat

Direktni sporazum - Izgradna kanalizacione mreže

Otvoreni postupak - Izgradnja stadiona Mionica 1 - prva faza

Direktni sporazum - Serverski softveri

OKTOBAR 2019-e

Direktni sporazum - Materijal za čišćenje

SEPTEMBAR 2019-e

Poništenje postupka - Izrada glavnog projekta - sanacija bedema

Poništenje postupka - Izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog projekta starog grada

Poništenje postupka - Nabavka rabljenog putničkog motornog vozila

Direktni sporazum - Prevoz učenika MZ Jasenica - Gradačac - MZ Jasenica

Poništenje postupka - Izgradnaj stadiona Mionica 1

AVGUST 2019-e

Direktni sporazum - Usluge razglasa i rasvjete

Otvoreni postupak - Sanacija pet kuća Požarike - Begovina

Konkurentski zahtjev - Nabavka kompjuterskog materijala

Konkurentski zahtjev - Izvođenje pripremnih radova na izgradnji dijela kraka 7 u industrijskoj zoni

Poništenje postupka - Usluge prevoza učenika MZ Jasenica - Gradačac

Obustava postupka - Geofizičko snimanje

JULI 2019-e

Direktni sporazum - Bravarski materijal

Odluka o provedenom konkurentskom zahtjevu - Nabavka vatrogasnog vozila

Odluka o direktnom sporazumu - Izrada eko ostrva

JUNI 2019-e

Odluka o direktnom sporazumu - Orezivanje stabala

Otvoreni postupak - Nabavka i ugradnja dječijih igrališta

Odluka o direktnom sporazumu - Nabavka usluga vatrometa

Odluka o direktnom sporazumu - Usluge popravke i održavanje zgrade - krečenje

Odluka o direktnom sporazumu - Nabavka ogreva drva za potpalu

Odluka o direktnom sporazumu - Nabavka poklona od bakrorezbarije

MAJ 2019-e

Odluka o usvajanju žalbe ponuđača i poništenju postupka javne nabavke

Odluka o direktnom sporazumu - Nabavka napitaka

Odluka o direktnom sporazumu - Nabavka autoguma

Odluka o direktnom sporazumu - Održavanje spomenika, jarbola na području općine

Odluka o direktnom sporazumu - Prevoz učenika

Odluka o direktnom sporazumu - Osiguranje zaposlenih

APRIL 2019-e

Odluka o direktnom sporazumu - Servisiranje fotokopir aparata

Odluka o direktnom sporazumu - Nabavka vozila

Odluka o direktnom sporazumu - Revizija projekta sanacije oštećenog fudbalskog terena

Odluka o direktnom sporazumu - Izrada projektne dokumentacije za proširenje kanalizacione mreže

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u provedenom otvorenom postupku javne nabavke usluga - održavanje javne rasvjete na području općine za 2019-u godinu

 

JANUAR - MART 2019-e

Direktni sporazumi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje automobila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - benzin dizel

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke za izgradnju fekalne kanalizacije u dijelu MZ Svirac - Mejremići

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za izvođenje radova interventne sanacije na nekategorisanim putevima na području općine Gradačac

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge popravka i održavanja vozila za potrebe Općine Gradačac

Odluka o direktnom sporazumu sa bankom

Odluka o poništenju postupka javne nabavke benzina i dizela za potrebe voznog parka Općine Gradačac

Rješenje po žalbi