A+ R A-

Shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik BiH, 39/14) te članovima 17., 28., 36., 70., 75. Zakona, ugovorni organ je dužan da na svojoj Internet stranici objavi plan nabavki, informacije o postupcima, odluke o izboru i eventualnom poništenju u postupku nabavke te pruži posjetiocima sve ostale relevantne informacije o javnim nabavkama koje sprovodi.

To vam u okviru ove web stranice donosimo pregled postapaka javnih nabavki grada Gradačac.

2023. - godina

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. - u godinu

2022. - godina

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-15/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-14/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-13/22

ZAKLJUČAK O ISPRAVCI GREŠKE U ODLUCI O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-12/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-11/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-10/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-9/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-8/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-7/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-6/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-5/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-4/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-3/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-2/22

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. -123-1/22

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. - u godinu

2021. - godina

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - 1051/13

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - 1051/12

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - 1051/11

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - 1051/10

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - 1051/9

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - 1051/8

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - 1051/7

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - 1051/6

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - 1051/5

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - 1051/4

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - 1051/3

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - 1051/2

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. -1/21

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. - u godinu

2020. - godina

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. - u godinu - 20- XI

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. - u godinu - 20- X

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. - u godinu - 20- IX

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. - u godinu - 20- VIII

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. - u godinu - VIII/20

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. - u godinu - VII/20

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. - u godinu - VI/20

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. - u godinu - V/20

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. - u godinu - IV/20

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. - u godinu - III/20

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. - u godinu - II/20

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. - u godinu - I/20

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020 - u godinu

2019. - godina

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-XVII

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-XVI

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-XV

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-XIV

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-XIII

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-XII

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-XI

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-X

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-IX

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JAVNIM NABAVKAMA U OPĆINI GRADAČAC

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-VIII

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-VII

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-VI

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-V

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-IV

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI I PREČIŠĆENI TEKST PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-III

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI I PREČIŠĆENI TEKST PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-II

ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI I PREČIŠĆENI TEKST PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-I

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PLANA JAVNIH NABAVKI I PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u

2018. - godina

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - NOVEMBAR 2018

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - OKTOBAR 2018 - 2

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - OKTOBAR 2018

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - SEPTEMBAR 2018

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - MAJ 2018

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - MART2018 - 2

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - MART 2018

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - FEBRUAR 2018

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU ;   PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018-u

2017. - godina

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017-u

Izvođenje radova na modernizaciji lokalnog puta Zelinja Donja - Lipica - Rajska

Rok za predaju ponuda: 10.08.2016. godine do 12:00 sati

CJELOKUPNU TENDERSKU DOKUMENTACIJU MOŽETE DOWNLOADOVATI SA DONJIH LINKOVA

Tenderska dokumentacija

Izvođenje pripremnih radova na sanaciji mosta na Rajščanskoj rijeci

Rok za predaju ponuda: 03.08.2016. godine do 12:00 sati

CJELOKUPNU TENDERSKU DOKUMENTACIJU MOŽETE DOWNLOADOVATI SA DONJIH LINKOVA

Tenderska dokumentacija