Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Javna rasprava - Nacrt Urbanističkog projekta "Stara autobuska stanica

Javna rasprava - Nacrt Urbanističkog projekta "Stara autobuska stanica

Obavještava se građanstvo da Općinska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove, nakon oabavjenog javnog uvida, o r g a n i z u j e

 

JAVNU RASPRAVU

Na temu: Nacrt Urbanističkog projekta "Stara autobuska stanica"


Poziva se građanstvo da uzme aktivno učešće na Javnoj raspravi koja će se održati dana 27.09.2018. godine (četvrtak) u 16:00 sati u sali za sjednice d.o.o "Gradačački sajam".

Kompletan digitalni oblik se može downloadovati sa donjeg linka

DOWNLOAD:

Nacrt Urbanističkog projekta "Stara autobuska"

Grafički dio nacrrta urbanističkog projekta