Odluka o dodjeli poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Gradačac

DOWNLOAD:

Odluka o dodjeli poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Gradačac