Grad Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Odluka o dodjeli poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Gradačac

Odluka o dodjeli poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Gradačac

DOWNLOAD:

Odluka o dodjeli poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Gradačac