JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu gradskih priznanja za 2021. godinu

 

GRADSKO VIJEĆE

Komisija za priznanja i nazive

 

Na osnovu člana 6. stav 1. Odluke o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu gradskih priznanja za 2021. godinu i člana 8. Pravilnika o postupku dodjele gradskih priznanja za 2021. godinu, Komisija za priznanja i nazive Gradskog vijeća Gradačac  

o b j a v lj u j e

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za dodjelu gradskih priznanja za 2021. godinu

I

Pozivaju se građani pojedinačno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, te mjesne zajednice, da dostave prijedloge kandidata za dodjelu gradskih priznanja za 2021. godinu.

U skladu sa članom 8. Odluke o općinskim priznanjima („Službeni glasnik Općine Gradačac“ broj: 7/06), prijedloge kandidata za dodjelu gradskih priznanja za 2021. godinu mogu dostaviti i klubovi vijećnika političkih subjekata koji participiraju u Gradskom vijeću i gradonačelnik.

 

II

Gradska priznanja za 2021 godinu se dodjeljuju za: 

  1. Zlatni grb grada – jedno priznanje,
  2. Plaketa „Zlatni zmaj“ – dva priznanja,
  3. Počasni građanin – jedno priznanje.

 

III

Zlatni grb grada se dodjeljuje za najviša dostignuća u odbrani domovine, društveno-ekonomskih, političkih, naučnih, tehničkih, kulturno-prosvjetnih, sportskih i drugih oblika stvaralaštva i rada od općeg značaja za odbranu, razvoj i izgradnju grada Gradačca.

Plaketa Zlatni zmaj dodjeljuje se za: dokazanog pobornika i borca u stvaranju države Bosne i Hercegovine; uloženi rad kojim se bitno utiče na rezultate u oblastima od posebnog društvenog interesa; zalaganje i rad kojim se stekao autoritet, ugled i priznanje na području grada Gradačca; moralne vrijednosti koje služe kao primjer rada, saradnje i tolerancije; dosljednost, upornost i beskompromisnost u borbi za ostvarivanje demokratskih odnosa na području grada Gradačca.

Priznanje „počasni građanin“ dodjeljuje se građaninu BiH koji nije istvoremeno i građanin Grada Gradačac i građaninu druge države koji se svojim angažmanom zalaže za dobrobit grada kao cjeline i njegov razvoj u sferama kulturnih i drugih dostignuća koja doprinose gradu Gradačac i njegovom ugledu.

 

IV

Postupak javnog poziva provest će Komisija za priznanja i nazive Gradskog vijeća Gradačac. 

Komisija ima zadatak da razmotri prispjele prijave, te prijedloge dostavi Gradskom vijeću na odlučivanje.
V

 

U skladu sa članom 9. stav 1. i članom 11. Odluke o općinskim priznanjima (“Službeni glasnik Općine Gradačac” broj: 7/06) priznanja iz člana II ovog javnog poziva dodjeljuje Gradsko vijeće, a ista će biti uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja se organizuje povodom 22. oktobra Dana Grada Gradačac.

 

 

VI

Prijedlog svakog pojedinačnog kandidata mora biti obrazložen, sa posebnim akcentom u obrazloženju na oblast života i rada za koju se predlaže, te za koju se kategoriju predlaže. Ukoliko se prijedlog dostavi bez obrazloženje, isti neće biti uzet u razmatranje.

 

VII

Obrazac prijedloga kandidature zainteresovani mogu dobiti u prostorijama Gradskog vijeća ili na web stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba.VIII

Rok za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu gradskih priznanja za 2021. godinu je 7 dana od dana objavljivanja, odnosno do 06. 09.2021. godine.

Prijedlozi kandidata se podnose u zatvorenim kovertama sa naznakom “Komisiji za priznanja i nazive” lično u prostorije Gradskog vijeća Grada Gradačac.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

IX

 

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća na Javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati u prostorijama Gradskog vijeća, putem telefona: 

035/369-770 i 035/369-771 ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

DOWNLOAD
Obrazac prijedloga kandidature