Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Dodjela informatičke opreme mjesnim zajednicama na području općine Gradačac
A+ R A-

Dodjela informatičke opreme mjesnim zajednicama na području općine Gradačac

U okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ Općinski načelnik Edis Dervišagić danas je uručio 7 kompleta informatičke  opreme  predsjednicima Vijeća  mjesnih zajednica (Mionica I,Sibovac,Biberovo polje,Međiđa Donja, Vida 1 i Bagdale) koje  aktivno učestvuju u realizaciji pomenutog projekta. Osim pomenutih mjesnih zajednica, informatička oprema dodjeljena je i za rad Društvenog centra u MZ  Vidi 1,gdje je zahvaljujući donatorskim sredstvima UNDP-a adekvatno opremljen prostor za edukaciju i druge aktivnosti u oblasti djelovanja MZ. Vrijednost opreme je 16.065,91 KM. 

Općinski načelnik Edis Dervišagić  izrazio je zahvalnost vladama Švicarske i Švedske, kao i predstavnicima Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP)  istaknuvši da će ova oprema omogućiti mjesnim zajednicama kvalitetnije i efikasnije pružanje usluga građanima na području pomenutih mjesnih zajednica ali takođe potaknuti građane na veći angažman u općinskom odlučivanju, a kako bi učestvovali u provedbi lokalnih razvojnih inicijativa.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ koji je zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske u vrijednosti od 14,5 miliona KM. Za njegovu sprovedbu zadužen je Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza opština/općina i gradova.