Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Rezultati javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata NVO i neprofitnih organizacija općine Gradačac
A+ R A-

Rezultati javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata NVO i neprofitnih organizacija općine Gradačac

Na osnovu člana 38. Statuta  općine Gradačac  (“Službeni glasnik općine Gradačac”,br. 4/08. i 5/12.), Budžeta općine Gradačac za 2017. Godinu,, Prijedloga  program raspodjele finansijskih sredstava za sufinansiranje programa /projekata  iz Budžeta općine Gradačac po Javnom pozivu za 2017. godinu dostavljenog od strane Općinske službe za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu i člana 14.   Odluke o kriterijima,  načinu i postupku  raspodjele sredstava iz Budžeta Općine Gradačac za finasiranje/sufinasiranje programa/projekta nevladinih  i neprofitnih organizacija na području  općine Gradačac, općinski načelnik donosi:                                    

KONAČNU ODLUKU PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA   

zafinansiranje/sufinansiranje programaprojekata  iz Budžeta općine Gradačac po Javnom pozivu za  2017. godinu
ekonomska pozicija:   614121  –TRANSFER ZA KULTURU(ukupna sredstva za raspodjelu iznose 53.200,00 KM)

DOWNLOAD
Odluka programa raspodjele sredstava