A+ R A-

Osniva se Centar za stručno osposobljavanje u Gradačcu

Danas je održan konsultativni sastanak za osnivanje Centra za stručno osposobljavanje na području općine Gradačac. Svrha sastanka bila je predstavljanje projekta  kao i sugestije od strane partnera o njegovoj praktičnoj provedbi na terenu.  Ove aktivnosti se sprovode u sklopu projekta „ Podrška osnivanju Centra za stručnu obuku u Sjevernoj Bosni „. Vrijednost projekta je oko 400. 000 KM a finansira se od strane Turske razvojna agencija TIKA, UNDP, Općina Gradačac kao i privrednici sa područja općine Gradačac. Partneri na projektu su UNDP, Općina Gradačac, Zavod za zapošljavanje TK, Srednje škole i privrednici sa područja općine Gradačac.

Cilj projekta je da doprinese stvaranju pozitivnog okruženja za rast privatnog sektora i konkurentnosti te da promovira investicije i zapošljavanje kroz ulaganje u vještine i znanja relevantna za ključne sektore i industrije u ciljanoj regiji. Ključni rezultat projekta je osnivanje funkcionalnog centra  za stručnu obuku  u Gradačcu koji će pružiti prilagođenu obuku kako bi smanjio nedostatak kvalifikovane radne snage  prilagođen potrebama privatnog sektora.