Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Završni radovi na Prečistaču otpadnih voda
A+ R A-

Završni radovi na Prečistaču otpadnih voda

Ovih dana završavaju se građevinski radovi na Prečistaču otpadnih voda. Radovi se odnose na uređenje saobraćajnica i zelenih površina u krugu Prečistača dok radovi na izgradnji i dogradnji objekata su već završeni. Ukupna vrijednost građevinskih radova za infrastrukturu postrojenja su  980. 000 KM a ova sredstva obezbijedila je Općina Gradačac zahvaljujući i  Fondu za zaštitu okoliša FBiH. Češka razvojna agencija obezbijedila oko milion Eura a odnosi se na tehnološki dio opreme (kompresori, pumpe, laboratorij za ispitivanje otpadnih voda.. )

Također je važno istaći da je do sada završena I faza probnog rada Prečistača, koja je započeta 01.11.2016. za  zimski period rada, a početkom maja mogla bi početi II faza probnog rada za ljetni period. Tokom ovih probnih radova testiraju se svi parametri koji bi zadovoljili ispuštanje prečišćene vode u recipijent ( rijeka Gradašnica ) i eventualno uklonili mogući nedostaci.