Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Realizovana aktivnost dezinsekcije - zaprašivanje komaraca na području općine Gradačac
A+ R A-

Realizovana aktivnost dezinsekcije - zaprašivanje komaraca na području općine Gradačac

Dana 30.08.2017.godine ( srijeda ) u periodu od 20,00-23,30 časova, u rejonima jezera „ Hazne “ i „ Vidara “ kao i na lokalitetu Istočnog lateralnog kanala ( naseljena mjesta Ledenice Gornje i Sibovac ) izvršeno je zaprašivanje sa zemlje protiv adultnih formi komaraca putem ekipe FUCZ Sarajevo u saradnji sa Općinskom službom civilne zaštite Gradačac.

Zaprašivanje je vršeno u koordinaciji sa Kantonalnim zavodom za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, na osnovu operativnog Plana provođenja dezinsekcije na području FBiH koji je sačinila FUCZ Sarajevo.