Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Projekat „ Rekonstrukcija prečistača“ jedan od najboljih u BiH
A+ R A-

Projekat „ Rekonstrukcija prečistača“ jedan od najboljih u BiH

 

Projekat  "Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Gradačcu" je odabran kao jedan od najboljih ekoloških projekata u Bosni i Hercegovini za 2017. Jahorina Film festival u saradnji sa Fondovima za zaštitu okoliša oba entiteta svake godine dodjeljuje nagrade za najbolje ekološke projekte u Bosni i Hercegovini tako je i ovaj projekat odabran među šest najboljih u Bosni i Hercegovini.

 

Nagrađeni projekat je jedan od prioritetnih projekata koji rješava jedan od krucijalnih problema općine Gradačac. Osim rekonstrukcije starog prečistača otpadnih voda vrši se i proširenje postojećih kapaciteta. Samim tim će biti poboljšan kvalitet prečišćenih otpadnih voda koji bi bili po standardima EU. Realizacijom projekta će doći do sniženja zagađenja površinskih voda rijeke Gradašnice industrijskim i komunalnim otpadnim vodama.