A+ R A-

8. sjednica Općinskog vijeća Gradačac

Na 8. Sjednici Općinskog vijeća Gradačac od 12.10.2017. razmatran je i utvrđen  Nacrt Budžeta općine Gradačac za 2018. Stavljen je  na Javnu raspravu u periodu od 30 dana a nakon toga bit će sačinjen Prijedlog Budžeta. Njegovo usvajanje planirano krajem decembra tekuće godine.

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o dodjeli općinskih priznanja u 2017. Općinska priznanja dodijeljena su mr.sci Edisu Dervišagiću - priznanje Zlatni grb grada. Općinsko priznanje „ Zlatni zmaj“ dodijeljeno je Udruženju građana BOS-IT i UG Mloljetni borci Gradačac. Priznanje počasni građanin dodijeljeno je nj. e. Jakub Skalniku ambasadoru Republike Češke u BiH za doprinos razvoju općine Gradačac i realizaciji infrastrukturnih projekata. Dodjela općinskih priznanja izvršit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća koja će se organizovati u povodu 22.oktobra –Dana općine Gradačac.

Vijećnici u Općinskom  vijeće podržali su inicijativu da se u Budžetu za narednu godinu planiraju sredstva za stipendije učenika i studenata.  Zaključeno je da bi se do donošenja konačne Odluke o broju i visini stipendija trebalo razmotriti mogućnost promjene općinske Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju. Na taj način bi se omogućilo učenicima i studentima koji nisu obuhvaćeni dosadašnjim kriterijima pravo na stipendiju.

Iz svoje nadležnosti Općinsko vijeće donijelo je više Odluka i Rješenja kao i razmotrilo Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja sa prijedlogom mjera kao i upoznalo se sa Informacijom o stanju sigurnosti na području općine Gradačac.

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan