Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - P O Z I V za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o prodaji nekretnina na kojima će se graditi gradska garaža
A+ R A-

P O Z I V za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o prodaji nekretnina na kojima će se graditi gradska garaža

Na osnovu člana 15.Zakona o principima lokalne samouprave FBiH(“Službene novine FBiH”, br.49/06 i 51/09) i člana 38.Statuta Općine Gradačac (“Službeni glasnik Općine Gradačac, broj 4/08, 5/12 i 1/17) Općinski načelnik objavljuje

 

P O Z I V

za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o

prodaji nekretnina na kojima će se graditi gradska garaža

 

 

Na 11.sjednici Općinskog vijeća pod rednim brojem 9 usvojen je Nacrt Odluke o prodaji nekretnina na kojima će se graditi gradska garaža i ista stavljena na javni uvid na web stranici Općine Gradačac, na kojoj se nalazi i prezentacija idejnog projekta gradske garaže.

 

Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica, građane, općinske vijećnike i ostale institucije da dostave prijedloge za eventualne izmjene i poboljšanje navedene odluke.

Prijedloge dostaviti u Općinsku službu za geodetske i imovinsko-pravne poslove najkasnije do 12 sati četvrtak 15.02.2018.godine.

 

Javna rasprava će se održati u maloj sali za sjednice Gradačačkog sajma dana 15.02.2018.godine (četvrtak) u 15 sati.