Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Konsultacije oko tehničke pripreme projekta Vodosnabdjevanja
A+ R A-

Konsultacije oko tehničke pripreme projekta Vodosnabdjevanja

U okviru realizacije najznačajnijeg projekta za općinu Gradačac „ Vodosnabdijevanja južnog dijela, rekonstrukcije postojeće gradske vodovodne mreže i proširenje kanalizacione mreže “, ovih dana se vode intenzivne konsultacije za pripremu i provođenje prvog tendera za početak radova. Nakon što su odobreni od strane Općinskog vijeća ugovori, podugovori za kreditna i grant sredstva stvoreni su uslovi za raspisivanje prvih tendera.

Konsultantska firma Ingenos Gobiet Austrija u saradnji sa predstavnicima Energoinvesta iz Sarajeva boravili su na terenu u cilju izrade tenderske dokumentacije u skladu sa projektom i projektnim ugovorom  radi raspisivanja međunarodnog tendera.