A+ R A-

Intenzivirani radovi na završetku objekata u mjesnim zajednicama

U sklopu projekta „ Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH „ u toku su završni radovi u 6 mjesnih zajednica na području općine Gradačac. U okviru Projektnog Fonda za razvoj zajednice su predviđena sredstva koja su namjenjena za finansijsku podršku inicijativama predloženim od strane mjesnih zajednica, a koji su u skladu sa prioritetima definisanim na forumima građana u MZ.

S tim u vezi u 6 mjesnih zajednica (MZ Mionica 1, MZ Biberovo Polje, MZ Vida 1, MZ Sibovac, MZ Bagdale i MZ Međiđa Donja ) implementiraju se aktivnosti koje su vezane za izgradnju objekata koji unapređuju kvalitet življenja građana u ovim mjesnim zajednicama.

U mjesnoj zajednici Međiđa Donja se renoviraju prostorije područne ambulante koje se nalaze u objektu Mjesne zajednice Međiđa Donja:

Mjesna zajednica Bagdale gradi novi objekat mjesne zajednice.

U mjesnoj zajednici Sibovac se finansira krov na društvenom domu koji je u izgradnji.

Mionica I također radi na rekonstrukciji krova na društvenom domu kao i stolarije i prostorija istog.

U MZ Vida 1 su nastavljeni radovi na izgradnji Omladinskog trening centra.

U Biberovom polju se radi na rekonstrkciji sportskog terena od NK Biberovo Polje.

Vrijednost ovih radova je 135.000 KM a sufinansirani su i od strane Općine Gradačac.

Cilj projekta jeste unaprjeđenje kvalitete života građana Bosni i Hercegovini kroz poboljšanje lokalnih usluga, povećanje odgovornosti vlasti i promociju socijalne inkluzije a predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske. Projekat sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).