A+ R A-

Održan Kolegij OV Gradačac

Danas je održan Kolegij OV Gradačac povodom zahtjeva Kluba vijećnika RDS-a u Općinskom vijeću Gradačac, u vezi hapšenja studenta Mašetović Selmira u Turskoj. Ovo hapšenje izazvalo je brojne i različite reakcije naših sugrađana. Predsjedavajući OV Gradačac Enir Šakić je otvorio pozvao oca Selmira Mašetovića da upozna Kolegij o saznanjima o kojim raspolaže porodica Mašetović.

Kolegij općinskog vijeća donijelo je nekoliko zaključaka a jedan od njih jeste da Općina Gradačac sugeriše državnim organima BiH da se još jače uključe u pružanju pravne pomoći.

Općina Gradačac će u okviru svojih mogućnosti pružiti matrijalnu pomoć  porodici Mašetović.

Također Kolegij OV Gradačac predlaže da na narednoj redovnoj sjednici se pripremi Informacija o dešavanjima koja prate slučaj Mašetović kako bi se upoznali vijećnici ali i šira javnost.