Javni poziv_Općinske izborne komisije Gradačac

Broj:   152/18

Gradačac, 20.09.2018.godine                                               

U skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja biračkih odbora, Općinska izborna komisija Gradačac objavljuje:

JAVNI POZIV

za imenovanje članova biračkih odbora ispred Općinske izborne
komisije Gradačac za rad na Općim izborima 07.10.2018. godine

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uslove:

  1. da ima prebivalište na području općine Gradačac, u pravilu da je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje 
  2. da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV, ili V stepen stručne spreme
  3. da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije BiH

  

Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju gore navedene uslove mogu se prijaviti :

21.09.2018. do 16:00 h
22.09.2018. do 16:00 h
24.09.2018. do 16:00 h
u prostorijama Općinske izborne komisije, ulica Huseina-kapetana Gradaščevića, (zgrada iza MUP-a) II sprat (kancelarija OIK-a).

 

 

Općinska izborna komisija Gradačac