Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Poziv operaterima kablovskih mreža sa područja općine Gradačac

Poziv operaterima kablovskih mreža sa područja općine Gradačac

Općina Gradačac je tokom predhodnih godina, provela niz aktivnosti na realizaciji Projekta vodosnabdijevanja općine Gradačac. Navedenim projektom planirana je izgradnja vodovodnog sistema u južnom dijelu općine Gradačac, izgradnja kanalizacione mreže u sjevernom dijelu općine i dogradnja i zamjena azbest cementnih cijevi u urbanom dijelu grada.

Značajan broj podzemnih instalacija nije evidentiran niti uplanjen u katastru podzemnih instalacija te je neophodno iste što prije uplaniti kako bi se radovi izvodili bez prekida i štete na ugrađenim instalacijama.

Shodno navedenom, pozivamo sve kablovkse operatere koji djeluju na području općine Gradačac na zajednički sastanak koji će se održati u Sali za sjednice Općine Gradačac, u srijedu 06.02.2019.godine sa početkom u 10,00 sati, kako bi dogovorili način rješavanja ove problematike.