Oglas za prijem u radni odnos - JZU Banja Ilidža Gradačac - više pozicija

Na osnovu člana 27. Statuta JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac, člana 2. Pravilnika o postupku i kriterijima prijema u radni odnos u JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac i odluke direktora o potrebi prijema radnika broj: 02-570/2019 od 21.03.2019. godine, direktor Ustanove raspisuje

 

O G L A S

za prijem u radni odnos

Cjelokupan tekst oglasa možete pogledati na zvaničnoj web stranici JZU Banja Ilidža Gradačac na donjem linku:

Tekst oglasa za prijem u radni odnos JZU Banja Ilidža Gradačac