Rang liste kandidata učenika/studenata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2018./2019. godinu - Ministarstvo za boračka pitanja TK

Na osnovu odredaba 6 člana 16. stav (6), lana 6. i člana 7. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija braniocima i članovima njihovih porodica ( "Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/15 i 02/18 ), Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodica, sačinila je rang liste koje možete pregledati na zvaničnoj stranici vlade TK putem donjeg linka:

 

Link ka rang listama kandidata po kategorijama za dodjelu stipendija ministartstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona