Konstituisana skupština Turističke zajednice Grada Gradačac

Danas je konstituisana skupština Turističke zajednice Grada Gradačac izborom i potvrđivanjem mandata članova skupštine. Skupština broji 13 članova u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama TK i Odlukom Općine Gradačac.

Ovim činom su stvoreni uslovi za nastavak aktivnosti na uspostavi turističke zajednice što biti veliki doprinos u razvoju Grada Gradačca koji je ovih dana i dobio status Grada.

U narednom periodu izabrat će se organi i donijeti potrebna akta za formalni početak rada i osnivanja Turističkog ureda u Turističke zajednice Grada Gradačac.