6. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Na 6. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Gradačac na dnevnom redu bilo je 28 tačaka uz prisustvo 27 vjećnika. Zbog obimnog dnevnog reda i važnosti pojedinih odluka gradski vijećnici su razmatali 8 tačaka nakon kojih je Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Gradačac Husein Kurjaković zakazao nastavak 6. sjednice za utorak 11.02.2020. godine.

Gradski vijećnici su usvojili Prijedlog odluke o visini zakupnine za izdavanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta radi korištenja postojećih objekata privremenog karaktera za 2020. godinu kao i Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje dijela javne površine na području grada Gradačac za 2020. godinu.

Također usvojeno je nekoliko odluka o prodaji i kupovini zemljišta od strane Grada Gradačac kao i Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac putem licitacije.

Nakon dugotrajne rasprave usvojen je Prijedlog odluke ( radi odlučivanja o Zahtjevu „ Nova pijaca“ d.o.o. Porebrice-Gradačac, po osnovu promjenjenih okolnosti uzrokovanih požarom od 14.04.2019. ).

Sjednica će biti nastavljena u utorak 11.02.2020. godine s početkom u 9.00 sati.