A+ R A-

PLAN JAVNIH POZIVA ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 16.  Smjernica o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/18), Gradonačelnik Grada Gradačca, objavljuje

 

PLAN  JAVNIH POZIVA ZA 2020. GODINU

DOWNLOAD

Plan javnih poziva za 2020 - u godinu