A+ R A-

Potpisani ugovori o dodjeli plastenika u sklopu „ Programa za oporavak od poplava-stambeno zbrinjavanje“

Na području grada Gradačac implementira se „Program za oporavak od poplava-stambeno zbrinjavanaje“. Program za oporavak od poplava - stambeno zbrinjavanje predstavlja nastavak napora Evropske unije na ublažavanju posljedica katastrofalnih poplava iz 2014. godine. Program ima za cilj da stambeno zbrine i ekonomski osnaži najugroženije porodice čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama i klizištima.

Vrijednost Programa je 15 miliona eura, a finansira ga Evropska unija u iznosu od 12.5 miliona eura, u saradnji sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine, Vladom Republike Srpske, UNDP u BiH i partnerskim općinama i gradovima.

Program implementira UNDP u BiH zajedno sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International (HWI) i partnerskim općinama i gradovima. Program se implementira u 44 općine i grada u oba entiteta BiH.

Grad Gradačac je, shodno gore navedenom pozivu, uputio akt o iskazivanju interesa za učešće u ovom Programu  pogotovo zbog činjenice da su štete prouzrokovane poplavama i klizištima 2014.godine i danas itekako vidljive na terenu a uzgred da spomenemo štete od ove prirodne nesreće na našoj teritoriji procijenjene su na cca 30,3 miliona KM. 

U sklopu protokola o saradnji izmedju Grada Gradačac i „Programa za oporavak od poplava  - Stambeno zbrinjavanje“ osim stambenog zbrinjavanja predviđen je i Projekat ekonomskog osnaživanja odabranih porodica po utvrđenim kriterijima a koje su pretrpjele štete na stambenim objektima nakon razornih poplava iz 2014.

Shodno utvrđenim kriterijima odabrane su ukupno 3 porodice/korisnika  koje će biti uključene u ovaj Program a sa kojima su danas u zgradi gradske uprave potpisani Ugovori o uređenju međusobnih odnosa odnosno prava i obaveza korisnika u vezi sa dodjelom ove vrste pomoći. Ugovore su potpisali Nusreta Selimović, Sabir Kukuljević i Edin Mujić koji će besplatno dobiti plastenike za uzgoj povrća površine od 100 metara kvadratnih.

Projekat ekonomskog osnaživanja  provodi se kroz razvoj ili unapređenje poljoprivredne proizvodnje a koji uključuje nabavku i isporuku repromaterijala i opreme (plastenici, sadni materijal, paketi prihrane i zaštite i dr. ) kao i savjetodavnu podršku (stručni nadzor agronoma, edukaciju) i uvezivanje sa potencijalnim otkupljivačima.