Aktivnosti oko opremanje izolatorija u Gradačcu

Shodno Naredbama Kantonalnog štaba civilne zaštite od 24.03.2020. godine Štab civilne zaštite Grada Gradačac donio je odluke o određivanju objekata za slučaj potrebe smještaja lica koja ne poštuju rješenja o izolaciji i lica za koja se utvrdi da su pozitivni na koronavirus.

U skladu sa naredbama i „Trening centar“ je određen kao privremena lokacija do 01.04.2020. za izolatorij na području grada Gradačac.  Opremanje izolatorija u prostorijama Trening centra u Gradačcu imalo je veliku podršku JZU Banja Ilidža Gradačac.

Izvršena je i dezinfekcija „Planinarskog doma“ čiji je prostor predviđen za osobe koje krše i ne poštuju rješenja o izolaciji izdata od strane inspektora.

Danas je od strane uposlenika JP Parkinzi d.o.o. Gradačac izvršena i dezinfekcija javnih površina u prigradskim mjesnim zajednicama na području grada Gradačac. Ovo je dio aktivnosti koje su preduzete oko organizacije prevencije i pravovremonog regiranja na pojavu koronavirusa u Gradačcu