A+ R A-

Nabavka sanitetskog vozila u JZU „ Dom zdravlja“ Gradačac

Danas je izvršena primopredaja sanitetskog vozila za potrebe JZU „ Dom zdravlja“ Gradačac. Radi se o novom sanitetskom vozilu koji odgovara zahtjevima zdravstevnih ustanova, a koja su namijenja za prevoz i pružanje pomoći pacijentima. Primopredaju je izvršio gradonačelnik Edis Dervišagić i zamjenik direkzora JZU „Dom zdravlja“ Gradačac Mirza Peštalić. Ukupna vrijednost sanitetskog vozila je cca. 70.000 KM.

Samo vozilo je savremeno opremljeno i posjeduje nosila za transport pacijenata sa odgovarajućom opremom, centralni sistem za napajanje kisikom, sjedišta za doktore i ostale članove sa pojasevima za vezivanje u dvije ili tri tačke, potrebni rukohvati za doktorsko osoblje, krovna ventilacija, klima-uređaj i grijanje bolesničkog prostora.

Gradonačelnik mr.sci Edis Dervišagić rekao je da ovakvim potezima „pokušavamo da kroz budžet Grada Gradačac pomognemo  i podržimo rad Doma zdravlja na jedan konkretan način. Konkretno za ovo vozilo iz budžeta grada Gradačac izdvojeno je 50.000 KM. Želio bih naglasiti da smo iz budžeta grada Gradačac u ovoj godini za borbu protiv epidemije COVID-19 uplatili oko 75.000 KM. I u proteklom periodu Grad Gradačac je finansirao određene projekte koji su rađeni u ovoj ustanovi i mislim da je to na neki način naša obaveza bez obzira na zakonske stndarde i činjenicu da se Dom zdravlja finansira od strane Zavoda Zdravstvenog osiguranja TK. Nastojim da uočene nedostatke pokušamo ispraviti kroz direktnu podršku iz budžetskih sredstava i to ćemo raditi i u narednom periodu.

Napominjemo da je „Dom zdravlja“ Gradačac, uz podršku Grada Gradačac, jedini na području TK koji vrši prevoz onkoloških pacijenata u UKC Tuzla. Ove vrste troškova nisu pokrivene od strane ZZO TK pa se te obaveze plaćaju iz budžeta Grada Gradačac.