Završeno asfaltiranje na još tri putna pravca u Gradačcu

U proteklih nekoliko dana u sklopu projekta „ Izgradnja i rekonstrukcija puteva“  asfaltirana su još tri putna prvca na području grada Gradačac. Radi se o putnim pravcima u MZ Mionica Centar naselje Hećimi dužine 685 m, MZ Srnice Donje ( dionica Spomenik-Gušte ) dužine 230 m i u MZ Vučkovci, ulica Haremska u dužini od 379 m.

Završetkom projekta „ Izgradnja i rekonstrukcija puteva „ izgradit će se ili rekonstruisati 39 putnih pravaca u 26 mjesnih zajednica na području grada Gradačac ukupne dužine 11.590,30 m.