Produžen rok za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu gradskih priznanja za 2021. godinu

U skladu sa zaključkom Komisije za priznanja i naziva donesenog na 2. sjednici Komisije koja je održana dana 07.09.2021. godine, te na osnovu člana 1. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o postupku dodjele gradskih priznanja za 2021. godinu broj: 01-04-293-1-1/21 od 07.09.2021. godine, Komisija za priznanja i nazive

 

O B A V J E Š T A V A

 

zainteresiranu javnost da je u Javnom pozivu za predlaganje kandidata za dodjelu gradskih priznanja za 2021. godinu broj: 01-04-293-3/21 od 30.08.2021. godine u članu VIII stav (1) izmijenje rok za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu gradskih priznanja za 2021. godinu na način što je isti produžen do 17.09.2021. godine do 15,00 sati.

U ostalom dijelu Javni poziv je ostao nepromijenjen.

 

Na osnovu člana 6. stav 1. Odluke o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu gradskih priznanja za 2021. godinu i člana 8. Pravilnika o postupku dodjele gradskih priznanja za 2021. godinu, Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac 

o b j a v lj u j e: 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za dodjelu gradskih priznanja za 2021. godinu

 

I

Pozivaju se građani pojedinačno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, te mjesne zajednice, da dostave prijedloge kandidata za dodjelu gradskih priznanja za 2021. godinu.

U skladu sa članom 8. Odluke o općinskim priznanjima („Službeni glasnik Općine Gradačac“ broj: 7/06), prijedloge kandidata za dodjelu gradskih priznanja za 2021. godinu mogu dostaviti i klubovi vijećnika političkih subjekata koji participiraju u Gradskom vijeću i gradonačelnik.

 

II

Gradska priznanja za 2021 godinu se dodjeljuju za:

  1. Zlatni grb grada – jedno priznanje,
  2. Plaketa „Zlatni zmaj“ – dva priznanja,
  3. Počasni građanin – jedno priznanje.

 

III

Zlatni grb grada se dodjeljuje za najviša dostignuća u odbrani domovine, društveno-ekonomskih, političkih, naučnih, tehničkih, kulturno-prosvjetnih, sportskih i drugih oblika stvaralaštva i rada od općeg značaja za odbranu, razvoj i izgradnju grada Gradačca.

Plaketa Zlatni zmaj dodjeljuje se za: dokazanog pobornika i borca u stvaranju države Bosne i Hercegovine; uloženi rad kojim se bitno utiče na rezultate u oblastima od posebnog društvenog interesa; zalaganje i rad kojim se stekao autoritet, ugled i priznanje na području grada Gradačca; moralne vrijednosti koje služe kao primjer rada, saradnje i tolerancije; dosljednost, upornost i beskompromisnost u borbi za ostvarivanje demokratskih odnosa na području grada Gradačca.

Priznanje „počasni građanin“ dodjeljuje se građaninu BiH koji nije istvoremeno i građanin Grada Gradačac i građaninu druge države koji se svojim angažmanom zalaže za dobrobit grada kao cjeline i njegov razvoj u sferama kulturnih i drugih dostignuća koja doprinose gradu Gradačac i njegovom ugledu.

IV

Postupak javnog poziva provest će Komisija za priznanja i nazive Gradskog vijeća Gradačac.

Komisija ima zadatak da razmotri prispjele prijave, te prijedloge dostavi Gradskom vijeću na odlučivanje.

 

V

U skladu sa članom 9. stav 1. i članom 11. Odluke o općinskim priznanjima (“Službeni glasnik Općine Gradačac” broj: 7/06) priznanja iz člana II ovog javnog poziva dodjeljuje Gradsko vijeće, a ista će biti uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja se organizuje povodom 22. oktobra Dana Grada Gradačac.

 

VI

Prijedlog svakog pojedinačnog kandidata mora biti obrazložen, sa posebnim akcentom u obrazloženju na oblast života i rada za koju se predlaže, te za koju se kategoriju predlaže. Ukoliko se prijedlog dostavi bez obrazloženje, isti neće biti uzet u razmatranje.

VII

Obrazac prijedloga kandidature zainteresovani mogu dobiti u prostorijama Gradskog vijeća ili na web stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba.

VIII

Rok za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu gradskih priznanja za 2021. godinu je 21 dan od dana objavljivanja, odnosno do 17. 09.2021. godine do 15,00 sati.

Prijedlozi kandidata se podnose u zatvorenim kovertama sa naznakom “Komisiji za priznanja i nazive” lično u prostorije Gradskog vijeća Grada Gradačac.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

IX

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća na Javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati u prostorijama Gradskog vijeća, putem telefona:

035/369-770 i 035/369-771 ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .