Počeo s radom novi rendgen aparat u Domu zdravlja Gradačac

Danas je u Domu zdravlja Gradačac počeo s radom novi rendgen aparat nakon izvjesnog vremena, građanima Gradačca, korisnicima zdravstvenih usluga Doma zdravlja ponovo je dostupna usluga rendgenskog snimanja. Zvaničnim puštanjem u rad digitalnog rendgen aparata sa pratećom opremom i informatičkom podrškom ozvaničen je završetak projekta koji je realizovan zahvaljujući angažmanu menadžmenta Doma zdravlja, Grada Gradačac, Vlade Tuzlanskog kantona i finansijsku podršku EU koju implementira UNDP. Realizacija ovog projekta donosi brojne benefite pacijentima i Službi radiologije Doma zdravlja Gradačac.

Aparat je nabavljen sredstvima EU koje implementira UNDP, te iz Budžeta Tuzlanskog kantona i Grada Gradačac. Vrijednost rendgena je 131.000 KM.

Semir dr. Turbić, direktor Doma zdravlja Gradačac,u svojoj izjavi istakao je da smo mi danas riješili problem koji je Gradačac imao u proteklih dvadeset godina i da je zamjenjen aparat koji je puno zračio i koji je imao neadekvatan kvalitet slike koji nije davao pravo stanje pacijenta.

Edis Dervišagić, gradonačelnik Gradačca je izrazio zadovoljstvo što je i Grad Gradačac kroz budžetska sredstva učestvovao u ovom projektu zajedno s Vladom TK i našim međunarodnim donatorima. Grad Gradačac je pružio značajnu podršku osavremenjavanju opreme Doma zdravlja a u planu su i dalji napori na obezbjeđenju uslova za proširenje usluga ove zdravstvene ustanove.

Prema onome što je danas prezentovano i najavljeno za naredni period, izvjesno je da će unapređenje erada Doma zdravlja i kvaliteta zdravstvenih usluga biti u stalnom fokusu menadžmenta i Grada Gradačac na zadovoljstvo svih građana Gradačca.