Posjeta delegacije partnerskog grada Castanedolo

Dana 03.07.2014. godine u posjeti općini Gradačac su bili predstavnici Castenedola, našeg partnerskog grada iz Italije. U delegaciji su bili Paola Sembeni, predstavnik općine Castenedolo za saradnju sa općinom Gradačac, Alessandro Mariani, šef civilne zaštite općine Castenodolo i vijećnik u Općinskom vijeću, Anna Vaccari, volonter u Civilnoj zaštiti općine Castenodolo i Monica Romano, predsjednik humanitarne organizacije Blaženi konstruktori mira i Počasni građanin općine Gradačac.

Na sastanku sa Hajrudinom Hasanbašićem, pomoćnikom Općinskog načelnika za društvene djelatnosti i BiZ, kome su prisustvovali i prestavnici humanitarne organizacije Bos-It, dogovoren je način saradnje ove dvije općine vezan za pomoć stradalima u vremenskim nepogodama koje su zahvatile našu općinu u maju i junu mjesecu ove godine.

Prestavnici Castenedola će sa prestavnicima  općine Gradačac i Bos-Ita obići nekoliko najugroženijih porodica i uručiti im pakete pomoći i sagledati mogućnosti dalje pomoći istima. Treba napomenuti da su predstavnici Castenedola već donirali 9.000 KM za devet ugroženih porodica a sutra će na terenu uručiti još 14.000 KM najugroženijim porodicama. Treba napomenuti da su predstavnici Castenedola uručili 13.000 KM najugroženijim porodicama na području općine Bosanski Šamac.