Javni poziv organizacijama civilnog društva - svi dokumenti

Smijernice za aplikante i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije :

Smijernice za aplikante

1 . Projektni prijedlog

2. Pregled budžeta_proračuna

3. Matrica logičkog okvira

4. Plan aktivnosti i promocije

5. Administrativni podaci o aplikantu

6. Finansijska identifikaciona forma

7. Izjava o podobnosti

8. Lista za provjeru