Izvještaj o ostvarivanju politike Općine Gradačac i aktivnostima Općinskog načelnika za 2017.godinu, podnosi se u skladu sa članom 43 i 45 Statuta Općine Gradačac.

IZVJEŠTAJI O RADU ZA 2019-u GODINU

Izvještaj o ostvarivanju politike Općine i aktivnostima Općinskog načelnika za 2019. godinu

Izvještaj o realizaciji plana implementacije za 2019. godinu

IZVJEŠTAJI O RADU ZA 2018-u GODINU

Izvještaj o ostvarivanju politike Općine i aktivnostima Općinskog načelnika za 2018. godinu

Izvještaj Općinske službe za privredu, budžet i finansije za 2018. godinu

Izvještaj Općinske službe za civilnu zaštitu za 2018. godinu

Izvještaj Odsjeka za urbanizam za 2018. godinu

 

IZVJEŠTAJI O RADU ZA 2017-u GODINU

Izvještaj o ostvarivanju politike Općine i aktivnostima Općinskog načelnika za 2017. godinu

Godišnji izvještaj Općinske službe za opću upravu i inspekcijski nadzor za 2017. godinu

Godišnji izvještaj Odsjeka za urbanizam za 2017. godinu