Dopuna plana javnih nabavki

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - 02-14-2464/17

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - 02-14-2352/17

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI - oktobar 2017.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA NABAVKI ZA OPĆINU GRADAČAC - april 2017.