A+ R A-

Konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja gradske garaže sa poslovnim sadržajima u Gradačcu

Obavještenje o nabavci

Tenderska dokumentacija za izradu idejnog rješenja prema gore objavljenom obavještenju o nabavci može se preuzeti u prostorijama Općine Gradačac, soba broj 9, svakog radnog dana od 7:30 - 16:00, do 10.08.2017. godine 12:00 sati - kontakt osoba Haseljić Azijada.

Odluka o nagradama nakon sprovedene procedure