Izvještaji o odabiru po javnim nabavkama 1400-1-3-16/17, 1400-1-2-17/17, 1400-1-3-23/17

Izvještaj o postupku javne nabavke - Izvođenje radova na rekonstrukciji sportskog poligona Luke, općina Gradačac

Izvještaj o postupku javne nabavke - Izvođenje radova na popravci i sanaciji gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Gradačac

Izvještaj o postupku javne nabavke - Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže sa oborinskom odvodnjom na potezu gradskog trga