Odluke donesene u toku 2020-e godine u okvru postupaka javnih nabavki

Direktni sporazum - Stručni nadzor na sanaciji 5 stambenih objekata - Holandske kuće

Direktni sporazum - Nabavka ogreva

Direktni sporazum - Bankarske usluge

Direktni sporazum - Servisiranje fotokopir aparata

Direktni sporazum - Nadzor nad izgradnjom lokalnih cesta

Direktni sporazum - Nadzor nad izgradnjom kanalizacije

Direktni sporazum - Nadzor krak 7

Direktni sporazum - Nabaka mrežne opreme

Odluka o poništenju postpuka - Uvezivanje bunara GM3 u Mionici

Odluka o poništenju postpuka - Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže u MZ Lukavac

Otovreni postupak - Izgradnaj puteva u 2020-oj godini

Konkurentski zahtjev - Izgradnja parking prostora ulica Titova_faza - II

Otvoreni postupak - Izgradnja saobraćajnice krak 7

Otvoreni postupak - Izgradnja saobraćajnice krak 7

Konkurentski zahtjev - Dovršetak izgradnje kanalizacione mreže u sjevernom dijelu

Konkurentski zahtjev - Izgradnja kanalizacije sa 4 priključka vode