Odluke donesene u toku 2021-e godine u okvru postupaka javnih nabavki

Odluke o izboru najpovoljijeg ponuđača - Avgust 2021. godine

 

Odluka o poništenju postpuka javne nabavke - Izrada glavnog projekta prikupljanje i odvođenje i prečišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda