A+ R A-

PLAN JAVNIH NABAVKI OPĆINE GRADAČAC ZA 2015-u godinu

U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik BiH, 39/14) općina Gradačac objavljuje:

 

P L A N  J A V N I H  N A B A V K I

Općine Gradačac za 2015- godinu

DOWNLOAD:

PLAN JAVNIH NABAVKI OPĆINE GRADAČAC - 2015. godina