Izvođenje radova na popravci i sanaciji gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva sa asfaltnom i makadamskom podlogom na području općine Gradačac za 2015. godinu

CJELOKUPNU TENDERSKU DOKUMENTACIJU MOŽETE POGLEDATI NA DONJEM LINKU:

Izvođenje radova na popravci i sanaciji gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva sa asfaltnom i makadamskom podlogom na područiu općine Gradačac za 2015. godinu