Servisiranje motornih vozila

Rok za predaju ponuda: 15.05.2015. godine do 12:00 sati

CJELOKUPNU TENDERSKU DOKUMENTACIJU MOŽETE DOWNLOADOVATI SA DONJEG LINKA

Tenderska dokumentacija - Servisiranje motornih vozila od strane ovlaštenog servisa